„Истинският принцип за дефиниция на света произлиза от Бога. Той е предпоставката за всяко мислене и необходимата презумпция за всяка област на мисълта. Следователно е богохулство да се опитваме да „доказваме” Бога, защото Той е необходимата презумпция за всяко доказателство. Да основаваме коя да е област от мисленето, живота, действието или която и да е област от битието, върху нещо друго освен триединния Бог, е богохулство. Образование без Бога – като своя предпоставка, право – което не започва от Бога и Неговия закон, обществен ред – който не извлича всяка власт от Бога или семейство – чиято основа не е Божието Слово, са богохулни.”

Ръшдуни Р.Д.

Статии

Различен поглед към тийнейджърите и техните срещи

Сред дърветата: Скрити от призванието ни за господство

Какво представлява Евангелието?

И настана време - рицарско време

Поредица: Диспенсационализъм в преход

Покойният велик теолог Луис Спери Шефър ph.d - д-р по богословие, д-р по литература - RIP 1948-1988

Полу-креационизъм

Поредица: Библейска хронология

Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (Статия 21)

Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)

Поредица: Съветите на Джон Плауман

Небивалиците на самохвалците (Глава 20)

Малко насоки за преуспяване (Глава 19)