„Истинският принцип за дефиниция на света произлиза от Бога. Той е предпоставката за всяко мислене и необходимата презумпция за всяка област на мисълта. Следователно е богохулство да се опитваме да „доказваме” Бога, защото Той е необходимата презумпция за всяко доказателство. Да основаваме коя да е област от мисленето, живота, действието или която и да е област от битието, върху нещо друго освен триединния Бог, е богохулство. Образование без Бога – като своя предпоставка, право – което не започва от Бога и Неговия закон, обществен ред – който не извлича всяка власт от Бога или семейство – чиято основа не е Божието Слово, са богохулни.”

Ръшдуни Р.Д.

Статии

Несходно ли са впрегнати децата ви?

Ентропия на евангелската мисъл

Съвети от Жан Калвин към християните, за деня на изборите

С право да убива

Поредица: Библейска хронология

Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (Статия 21)

Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)

Поредица: Съветите на Джон Плауман

Малко насоки за преуспяване (Глава 19)

Двуликите мъже (Глава 18)